Документа_школе

Статут Техничке школе у Лозници...

Правилник о правама, обавезама и васпитно-дисиплинској одговорности ученика...

Правилa понашања ученика, родитеља и запослених...

Правилник о заштити и безбедности...

Правилник о организацији и стистематизацији послова и радних задатака...

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених...

Пословник o раду Наставничког већа...

Пословник о раду Школског одбора...

Пословник о раду Савета родитеља...

Правилник о полагању Матурског испита...

Правилник о полагању Завршног испита...

Правилник о ванредним ученицима...

Правилник о похваљивању и награђивању ученика, наставника и запослених...

 

Школски програм...

Школски програм - анекс 2014...

Школски програм - анекс 2016...

 

Критеријуми оцењивања

За српски језик...

За страни језик...

За математику и рачунарство и информатику...

За предмете природних наука...

За стручне предмете електро струке...

За практичну наставу и лабораторијске вежбе електро струке...

За стручне предмете грађевинске струке...

За стручне предмете грађевинске струке (практична настава)...

Зa стручне предмете машинске струке...

Зa стручне предмете машинске струке (практична настава)...

За оцењивање владања...

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 15 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme