Документа_школе

ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

 

Сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Закон о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ број 88/2017)

Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17)

Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/2017)

 

Правилник о оцењивању...

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Сл.и гласник РС“ број 68/2018 од 30. 8. 2018.)

Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита у/"Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2018

Правилник о Програму опште и уметничке матуре

Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени гласник РС“, број 81/17)

 

Статут Техничке школе у Лозници...

Правилник о раду школе...

Пословник о раду Школског одбора...

Пословник o раду Наставничког већа...

Пословник о раду Савета родитеља...

Пословник о раду ученичког парламента...

Правилник о организацији и стистематизацији послова и радних задатака...

Правилник о заштити и безбедности...

Правилник о похваљивању и награђивању ученика, наставника и запослених...

Правилник о правама, обавезама и васпитно-дисиплинској одговорности ученика...

Правилa понашања ученика, родитеља и запослених...

Правилник о заштити и безбедности...

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених...

Правилник о полагању Матурског испита...

Правилник о полагању Завршног испита...

Правилник о ванредним ученицима...

Правилник о изостајању...

 

Школски програм...

Школски програм - анекс 2014...

Школски програм - анекс 2016...

 

Критеријуми оцењивања

За српски језик...

За страни језик...

За математику и рачунарство и информатику...

За предмете природних наука...

За стручне предмете електро струке...

За практичну наставу и лабораторијске вежбе електро струке...

Зa стручне предмете машинске струке...

Зa стручне предмете машинске струке (практична настава)...

За стручне предмете грађевинске струке...

За стручне предмете грађевинске струке (практична настава)...

За ликовну културу...

За оцењивање владања...

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 62 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme