Документа_школе

Статут Техничке школе у Лозници...

Правилник о раду школе...

Пословник о раду Школског одбора...

Пословник o раду Наставничког већа...

Пословник о раду Савета родитеља...

Пословник о раду ученичког парламента...

Правилник о организацији и стистематизацији послова и радних задатака...

Правилник о заштити и безбедности...

Правилник о похваљивању и награђивању ученика, наставника и запослених...

Правилник о правама, обавезама и васпитно-дисиплинској одговорности ученика...

Правилa понашања ученика, родитеља и запослених...

Правилник о заштити и безбедности...

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених...

Правилник о полагању Матурског испита...

Правилник о полагању Завршног испита...

Правилник о ванредним ученицима...

Правилник о изостајању...

 

Критеријуми оцењивања

За српски језик...

За страни језик...

За математику и рачунарство и информатику...

За предмете природних наука...

За стручне предмете електро струке...

За практичну наставу и лабораторијске вежбе електро струке...

Зa стручне предмете машинске струке...

Зa стручне предмете машинске струке (практична настава)...

За стручне предмете грађевинске струке...

За стручне предмете грађевинске струке (практична настава)...

За ликовну културу...

За оцењивање владања...

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 9 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme