Документа (за наставнике)

Припрема наставника...

Оперативни план рада наставника...

Глобални план рада наставника...

Портфолио професионалног развоја наставника...

Појединачни планови рада за школску...

Појединачни извештаји о раду за школску...

Напомене - појмови који се користе у настави...

Упутство за сачињавање планова рада наставника...

Извештај о стручном усавршавању...

Извештај слободних активности...

Информатор о раду Техничке школе...

УПУТСТВО - за сачињавање планова рада наставника...

Планови рада наставниика...

План професионалног развоја наставника...

 

Заштита ученика од насиља - документа:

Правилник о поступању установе у случају сумње или утрвђеног дискриматорног понашања...

Правилник о обављању друштвено корисног рада...

Дигитално насиље превенција и реаговање...

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања о занемаривања у образовно-васпитним установама...

Правилник о протоколу поступањау установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање...

Психолошке кризне интервенције у образовно васпитним установама...

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама...

Линк ка документима и прописима Министрства просвете, науке и технолошког развоја...

СОС ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА:

0800 200 201

 

 

Правилник о стандардима рада установе...

 

 

Инклузивно образовање - документа:

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање...

Садржај ИОП-а...

Евиденција постигнућа ИОП2...

Правилник - додатна подршка детету и ученику...

Приручник - примери добре праксе...

Приручник - планирање и писање ИОП-а...

Преузето са сајта мрежа подршке инклузивном образовању: http://www.mrezainkluzija.org/

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 30 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme