Документа (за наставнике)

Постављено 4.3.2023.

Оперативни план

Глобални план

Портфолио

 

Постављено 31.8.2022.

За наставнике:

Обрасце за годишње и оперативне планове можете преузети са линка:

https://drive.google.com/drive/folders/1k1WDM5egR2GfsjLHivmOHzIAHTaopi3R?usp=sharing

Напомена: Користити искључиво мејл са доменом

tehnickalo.edu.rs.

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала

Преузмите га одавде.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Постављено 31.11.2020.

Нови образац ИОП 

Правилник ИОП 

Правилник ИОП Допуна

Образац за посматрање и вредновање часа НОВО

 __________________________________________________________________________

Настава на даљину - Додатна упутства школама...

Настава на даљину - Оперативни план рада наставника...

Настава на даљину - Активности школа у односу на упутство о организовању наставе на даљину...

 

Припрема наставника...

Оперативни план рада наставника...

Глобални план рада наставника...

Портфолио професионалног развоја наставника...

Појединачни планови рада за школску...

Појединачни извештаји о раду за школску...

Напомене - појмови који се користе у настави...

Упутство за сачињавање планова рада наставника...

Извештај о стручном усавршавању...

Извештај слободних активности...

Информатор о раду Техничке школе...

УПУТСТВО - за сачињавање планова рада наставника...

Планови рада наставниика...

План професионалног развоја наставника...

 

Заштита ученика од насиља - документа:

Правилник о поступању установе у случају сумње или утрвђеног дискриматорног понашања...

Правилник о обављању друштвено корисног рада...

Дигитално насиље превенција и реаговање...

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање...

Психолошке кризне интервенције у образовно васпитним установама...

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама...

Линк ка документима и прописима Министaрства просвете, науке и технолошког развоја...

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица...

Правилник о поступању установе у случају сумње или потврђеног дискиминаторног поанашања и вређања угледа, части или достојанства личности...

Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика...

Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењеу дрога у образовно-васпитним установама...

 

СОС ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА:

0800 200 201

 

Правилник о стандардима рада установе...

 

 

Инклузивно образовање - документа:

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање...

Садржај ИОП-а...

Приручник - планирање и писање ИОП-а...

Преузето са сајта мрежа подршке инклузивном образовању: http://www.mrezainkluzija.org/

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme