Успех ученика на крају првог полутодишта школске 2015/2016. године

Успех ученика на крау првог полугодишта школске 2015/2016. године

На крају првог полугодишта школа има 791 ученика распоређених у 29 одељења. 

Проценат пролазности на крају првог полугодишта износи 57,26% за целу школу, са позитивним 453 ученика. 

Разред

Проценат

пролазности

Први разред 55,88%
Други разред 58,37%
Трећи разред 54,11%
Четври разред 58,92%

Упоредни подаци за пролазност:

На првом класификацином периоду проценат пролазности је износи 35,97%, а на полугодишту износи 57,26%, тако да имамо побољшање по успеху од 21,29%. Ако се погледа по разредима, највеће побољшање је у категорији другог разреда, 25,07%, а најниже у трећем разреду, 16,25%. Ако се упореде резултати са истим периодом прошле године, где је пролазност на првом полугодишту школске 2014/2015. године износила 50,82%, имамо побољшање у успеху сада од 6,44%. 

Ако се погледа пролазност по струкама, у машинској струци је најнижа и износи 45,72%, у грађевинској струци 55,44%, а највећа пролазност је у електро сруци, 65,34%. 

Успех по подручјима рада:

Структура позитивног успеха

Структура негативног успеха

 

Средња оцена школе износи 2,96. 

Разред

Средња

оцена

Први  2,93
Други 2,96
Трећи 2,86
Четврти 3,11

Ако се погледају средње оцене по струкама, најнижа средња оцена је у машинској струци  2,68; у грађевинској струци 2,83; а највиша је у електроструци 3,19.

Оцена из владања за целу школу износи 4,33. Преглед по разредима приказан је графички.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере Број ученика Проценат
Укор одељењског старешине 78 9,86%
Укор одељењског већа 114 14,41
Укор директора 34 4,29
Укор наставничког већа 8 1,01
Искључење - -

 

Ученици су укупно направили 43939 изстанака, оправданих изостанака 38188 и неоправданих изостанака 5194. Направљено је просечно по ученику 55,54 изостанка, најмање су изостајали ученици првог разреда 46,28, други разред 51,25, трећи разред 54,10, а четврти 77,80. У поређењу са прошлом годином, ученици су направили 8037 изостанака више. 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 73 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme