Обавештења

Отворена врата школе (2.4.2016.)

    Отворена врата врата наше школе одржана су у суботу 02.04.2016. од 9 до 15 часова. Школу је посетило око 380 ученика. Ученици основих школа су могли да добију све потребне информације о упису у нашу школу за школску 2016/2017 годину.

    Презентације образовних профила припремили су и реализовали наставници и ученици машинске, грађевинске и електро струке: Нада Тешановић, Владо Лукић, Вера Милићевић, Милена Новаковић, Милка Андрић, Ђорђе Николић, Томислав Мијић, Зоран Марковић, Миодраг Ибраимовић, Марта Аврамовић, Петар Стефановић и Стефан Јовановић. Добродошлицу ученицима пожелели су директор школе Горан Горданић и педагог школе Светлана Обрадовић.

IMG 20160402 091033

IMG 20160402 094103

img 20160402 094135

IMG 20160402 094125

img 20160402 091419

Успех ученика на крају првог полутодишта школске 2015/2016. године

Успех ученика на крау првог полугодишта школске 2015/2016. године

На крају првог полугодишта школа има 791 ученика распоређених у 29 одељења. 

Проценат пролазности на крају првог полугодишта износи 57,26% за целу школу, са позитивним 453 ученика. 

Разред

Проценат

пролазности

Први разред 55,88%
Други разред 58,37%
Трећи разред 54,11%
Четври разред 58,92%

Упоредни подаци за пролазност:

На првом класификацином периоду проценат пролазности је износи 35,97%, а на полугодишту износи 57,26%, тако да имамо побољшање по успеху од 21,29%. Ако се погледа по разредима, највеће побољшање је у категорији другог разреда, 25,07%, а најниже у трећем разреду, 16,25%. Ако се упореде резултати са истим периодом прошле године, где је пролазност на првом полугодишту школске 2014/2015. године износила 50,82%, имамо побољшање у успеху сада од 6,44%. 

Ако се погледа пролазност по струкама, у машинској струци је најнижа и износи 45,72%, у грађевинској струци 55,44%, а највећа пролазност је у електро сруци, 65,34%. 

Успех по подручјима рада:

Структура позитивног успеха

Структура негативног успеха

 

Средња оцена школе износи 2,96. 

Разред

Средња

оцена

Први  2,93
Други 2,96
Трећи 2,86
Четврти 3,11

Ако се погледају средње оцене по струкама, најнижа средња оцена је у машинској струци  2,68; у грађевинској струци 2,83; а највиша је у електроструци 3,19.

Оцена из владања за целу школу износи 4,33. Преглед по разредима приказан је графички.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере Број ученика Проценат
Укор одељењског старешине 78 9,86%
Укор одељењског већа 114 14,41
Укор директора 34 4,29
Укор наставничког већа 8 1,01
Искључење - -

 

Ученици су укупно направили 43939 изстанака, оправданих изостанака 38188 и неоправданих изостанака 5194. Направљено је просечно по ученику 55,54 изостанка, најмање су изостајали ученици првог разреда 46,28, други разред 51,25, трећи разред 54,10, а четврти 77,80. У поређењу са прошлом годином, ученици су направили 8037 изостанака више. 

Поткатегорије

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 130 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme