Циљеви рада школе

ciljevi rada

 

Мисија школе је да својим ученицима пружи знања, вештине и способности потребне за рад и запошљавање, али и за даље успешно учење и образовање, оспособљавајући их да активно и одговорно учествују у друштвеном, економском и културном животу. Желимо да постанемо савремена стручна школа са лепезом атрактивних образовних профила која ће бити препознатљива по добрим резултатима, позитивном и подстицајном атмосфером и мотивисаним ученицима.

 

 Циљеви и општи исходи средњег образовања и васпитања а нарочито:

  • развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву;
  • развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање;
  • оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;
  • свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду;
  • оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;
  • поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости;
  • развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења.

 

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme