Машинство и обрада метала

Школујући се у овом подручју рада ученик ће схватити начин рада машина и уређаја, односе у равни и простору, научиће сервисирање и поправке. По завршетку школовања ученик може припремати техничку документацију, одржавати машине и уређаје или радити на развијању производних поступака, конструисати или пројектовати.


У подручју рада машинство и обрада метала школујемо следеће образовне профиле:

  • Машински техничар за компјутерско конструисање
  • Механичар грејне и расхладне технике
  • Инсталатер
  • Аутомеханичар
  • Бравар
  • Аутолимар
  • Машинбравар

 

План образовно-васпитног рада - област рада машинство и обрада метала...

 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Савремено занимање које помоћу информационих технолигија повезује машинство са свим другим областима рада. Активно коришћење рачунара и различитих програмских пакета оспособљава ученике да рачунар користе у свим областима живота и рада.

Основна сврха занимања је израда модела и техничких цртежа машинских елемената и конструкција на рачунару. За дизајнирање и конструисање ученици користе најпопуларније светске програме као што су:

 AutoCAD, ProEngineer…

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Механичар грејне и расладне технике је занимање који у данашњим условима добија све више на значају јер има за циљ да обезбеди поуздано грејање, климатизацију и ефикасно проветравање.
Посао којим се бави механичар грејне и расхладне технике је постављање, монтажа, поправка и одржавање постројења за грејање и расхладну технику. Ради на уградњи, поправци и одржавању свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива  и уређаја за климатизацију.

ИНСТАЛАТЕР

Инсталатер је образовни профил у коме се ученици оспособљавају за постављање инсталација водовода и грејања и климатизације у стамбеним и индустријским објектима. То је универзално занимањекоје по завршетку школовања даје двоструку квалификацију:

  • Инсталатер водовода и канализације
  • Инсталатер грејања и климатизације

Једном речју за особу овог занимања можемо рећи да је кућни мајстор

АУТОЛИМАР

Аутолимари уклањају оштећења на возилима која настају у саобраћајним незгодама, услед старења материјала или временских услова. Да би обављали ове послове аутолимари морају познавати различите врсте конструкција каросерија, њихову намену и начин израде према положају мотора. Обликовање лима врше ручно уз помоћ приручних алата или машински, а делове спајају заваривањем или вијцима.

БРАВАР

Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који могу бити  корисни, али имати и уметничку вредност.
Основна сврха занимања је стицање практичног знања за израду  металних ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре. Израда и монтажа грађевинске браварије (прозори, врата…) од челичних, алуминијумских и пластичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција као што су носачи, стубови, конзоле, мостови, кровови…

МАШИНБРАВАР

Машинбравар обавља текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичном деформацијом, саставља подсклопове и склопове механизама алатних машина. Поред поменутих послова машинбравар може да ради и послове машинске обраде резањем и спајањем.

 

 

 

 

Из живота и рада наших ученика

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 20 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme