Реч директора

Велика је одговорност бити на челу установе која постоји већ 110 године, за мене као садашњег директора и бившег ученика ове школе. Почела је са радом 6.11.1911. године под називом Занатско-трговачка школа. Настава се одвијала у згради Гимназије. Школа је радила само три године, прекинула је рад у време окупације Краљевине Србије у Првом светском рату. Рад школе је обновљен 6.11.1921. године и од овог дана школа није прекидала рад. Од школске 1933/34 школа мења име у Стручно-продужна школа Лозница. Поред предавања у школи ученици су учили занате код тадашњих мајстора, берберин, колар, абаџија, ћурчија, кројач, књижар, лимар, опанчар, казанџија, столар.

Временом је мењала називе и седиште. До 1962. године радила је у згради садашње банке. Године 1962. уселила се у нову зграду и имала назив Школа ученика у привреди. Затим је постала Школски центар “Вујо Матић”, па ООУР у СОУР-у за образовање и васпитање Лозница, а од 1988. год име школе је СТШ “Вујо Матић.” 2004. године школа мења назив у Техничка школа Лозница.


Данас школа се образују у три подручја рада:

  • машинство и обрада метала,
  • електротехника и
  • грађевинарство и геодезија.

Сада школа има 805 ученика распоређених у 28 одељења.

Трудимо се да останемо у савременим токовима увођењем нових образовних профила, иновацијама садржаја појединих предмета и модернизацијом наставног процеса.

Посебна пажња посвећује се безбедности ученика. Уоквиру ваннаставних активности ученици могу да учествују у раду различитих секција и
на тај начин стекну проширена знања из области за које су показали посебно интересовање. Квалитетан рад ученика и њихових ментора потврђује се учешћем на разним међународним, републичким, регионалним, спортским и другим такмичењима, као и реализацијом мноштва пројеката.

 

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија наше школе је да својим ученицима пружи знања, вештине и способностиставове и стручне компетенције потребне за рад и запошљавање, али и за даље успешно учење и образовање, оспособљавајући их да активно и одговорно учествују у друштвеном економском и културном животу и припремајући ихда се стално током живота усавршавају и уче. Мисија наше школе је и да негујемо и развијамо постојеће добре односе са локалном заједницом, социјалним партнерима, да негујемо и развијамо добре односе на релацији наставник-ученик и наставник-родитељ, да у школи развијамо правичност, одговорност, међусобно разумевање и уважавање.

 

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо савремена, атрактивна школа са лепезом атрактивних образовних профила која ће бити препознатљива по добрим резултатима, позитивном и подстицајном атмосфером, креативним, мотивисаним и предузимљивим ученицима. Жеља нам је да настава буде квалитетна, у складу са образовним и развојним потребама и могућностима ученика. Желимо да образовну понуду прилагођавамо потребама социјалних партнера, тржишта рада и интересовањима ученика. Хоћемо да будемо привлачна, ефикасна и атрактивна за ученике, родитеље и друштво у целини.

 

 

 

Директор школе

Горан Горданић

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme