Организациона структура

       Стручни активи и тимови

 • Комисија за културну и јавну делатност:

Горданић Горан, Станимировић Миливоје, Обрадовић Светлана, Козомара Ана, Ибраимовић Миодраг, Трифуновић Александар, Сакић Милијана, Ђокић Љубичић Гордана, Николић Иванка, Јевтић Добривоје, Пантелић Антонина, Радовић Звездана, Полић Љиљана, Марковић Веселинка

 • Комисија за уређење школске средине:

Пантелић Антонина, Јанковић Милорад, Андрић Милка, Полић Љиљана.

 • Комисија за доделу похвала и награда ученицима:

Вишњић Марина, Ибраимовић Миодраг, Рикаловић Милан и Тијанић Душан.

 • Комисија за израду годишњег плана рада:

Горданић Горан, Станимировић Миливоје, Обрадовић Светлана, Козомара Ана.

 • Комисија за израду извештаја о раду школе:

Горданић Горан, Станимировић Миливоје, Обрадовић Светлана, Козомара Ана, Прокопић Зорица, Симић Гордана.

 • Комисија за попис библиотеке:

Васиљевић Катарина, Сакић Милијана, Трифуновић Александар

 • Комисија за попис:

Марковић Зоран, Деспић Раденко, Поповић Душко, Божовић Жарко, Вишњић Марина, Арсеновић Марина, Михајловић Синиша, Вићентић Душанка, Петровић Добривоје,

 • Комисија за попис благајне:

Андрић Милка, Митровић Славко, Вучетић Драган.

 • Комисија за отпис:

Поповић Младен, Стојиновић Драгорад , Арсеновић Марина.

 • Комисија за преглед дневника и главних књига:

Вићентић Душанка, Лазић Дубравка, Савић Милосава.

 • Комисија за упис ученика:

Васиљевић Катарина, Кошчица Јелена, Радовић Звездана, Марковић Веселинка, Вукосављевић Гордана, Јанковић Милорад, Катић Марија, Тијанић Љиљана, Ђокић Радивоје, Лукић Владо, Васиљевић Брано, Поповић Душко, Мијић Томислав, Сакић Милијана, Петровић Добривоје, Живанчевић Горан, Мијатовић Саша, Јевтић Немања, Ракић Вељко, Јеремић Ивана, Стојиновић Драгорад, Вучетић Драган, Тривковић Дијана, Трифуновић Александар.

 • Комисија за преквалификацију и доквалификацију:

МАШИНСКА СТРУКА: Тијанић Душан, Ђокић Радивоје, Михајловић Синиша.

ЕЛЕКТРО СТРУКА: Ибраимовић Миодраг, Станојевић Сања, Поповић Душко.

ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА: Миловановић Весна, Милићевић Вера, Полић Љиљана

 • Тим за самовредновање:
 1. Мирковић Милунка-руководилац,
 2. Матић Радмила-Е-23-савет родитеља,
 3. Димитрић Анђела-Е31-ученички парламент,
 4. Ђокић Радивоје-члан ШО,
 5. Полић Љиљана,
 6. Милићевић Вера,
 7. Прокопић Зорица-записничар,
 8. Педагог,
 9. Психолог,
 10. Директор.
 • Стручни актив за развој школског програма:
 1. Станојевић Сања,
 2. Тешановић Нада-руководилац,
 3. Милићевић Вера,
 4. Прокопић Зорица,
 5. Николић Иванка,
 6. Сакић Милијана-записничар.
 • Стручни актив за развојно планирање:
 1. Зорић Савић Дева,
 2. Тешановић Нада,
 3. Недић Биљана-руководилац,
 4. Ђурић Жељко-Е32-савет родитеља,
 5. Димитрић Анђела-ученички парламент,
 6. Анђелић Светлана-локална самоуправа,
 7. Станојевић Сања
 8. Милићевић Вера,
 9. Педагог,
 10. Козомара Ана-психолог-записничар,
 11. Директор.
 • Тим за заштиту ученика од насиља:
 1. Марковић Веселинка,
 2. Мирковић Милунка,
 3. Мијатовић Саша-записничар,
 4. Марковић Александар-Е21-савет родитеља,
 5. Димитрић Анђела-Е31-ученички парламент,
 6. Тишма Драгослава-руководилац,
 7. Козомара Ана-психолог,
 8. Обрадовић Светлана-педагог,
 9. Директор.
 • Тим за инклузивно образовање:
 1. Мијић Томислав,
 2. Обрадовић Светлана-руководилац
 3. Прокопић Зорица,
 4. Андрић Милка
 5. Ибраимовић Миодраг,
 6. Новаковић Милена.
 • Тим за каријерно вођење и саветовање:
 1. Тешановић Нада,
 2. Пејица Мирослава,
 3. Миловановић Весна-записничар,
 4. Обрадовић Светлана-руководилац,
 5. Психолог,
 6. Директор.
 • Тим за стручно усавршавање:
 1. Ђокић Љубичић Гордана
 2. Николић Иванка
 3. Радовић Звездана.
 4. Педагог.
 • Тим за подршку ученицима:
  • Комисија за сардњу са парламентом и вршњачким тимом:
 1. Марковић Веселинка,
 2. Мијатовић Саша,
 3. Мирковић Милунка,
 4. Ракић Вељко,
 5. Психолог.
 • Комисија за праћење изостајања:
 1. Јанковић Милорад
 2. Брамвел Јадранка
 3. Рикаловић Милан
 4. Тишма Драгослава
 5. Педагог.
 • Комисија за пријем новопридошлих ученика:
 1. Одељењски старешина,
 2. Психолог школе,
 3. Педагог школе,
 4. Директор школе.
 • Комисија за пријем ученика по молбама:
 1. Директор,
 2. Помоћник директора,
 3. Педагог,
 4. Психолог,
 5. Миловановић Весна,
 6. Станојевић Сања,
 7. Тешановић Нада.
 • Педагошки колегијум:
 1. Николић Иванка-стручно веће за српски језик и страни језик,
 2. Савић Милосава-стручно веће за друштвене науке и уметности-записничар,
 3. Судар Даринка-стручно веће за математику и информатику,
 4. Ибраимовић Миодраг-стручно веће за групу предмета електро струке,
 5. Тијанић Душан-стручно веће за групу предмета машинске струке,
 6. Андрић Милка-стручно веће за групу предмета грађевинске струке,
 7. Јеремић Ивана-стручно веће природних наука,
 8. Тишма Драгослава-актив за физичко васпитање,
 9. Недић Биљана-Стручни актив за развојно планирање,
 10. Тешановић Нада-Стручни актив за развој школског програма,
 11. Мирковић Милунка-Тим за самовредновање,
 12. Обрадовић Светлана-педагог-Тим за инклузивно образовање,
 13. Психолог,
 14. Помоћник директора,
 15. Директор.

Руководиоци стручних већа

Р. Б. СТРУЧНО ВЕЋЕ РУКОВОДИОЦИ
  Српски језик и страни језик Трифуновић Александар
  Друштвене науке и уметности Савић Милосава
  Maтематику и информатику Судар Даринка
  Природне науке Јеремић Ивана
  За групу предмета електро струке Ибраимовић Миодраг
  За групу предмета машинске струке Тијанић Душан
  За групу предмета грађевинске струке Андрић Милка

Стручни активи :

Физичко васпитање Ракић Вељко

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme