Потребна документа за упис су:

Извод из матичне књиге рођених

Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

Сведочанство о завршеној основној школи

Сведочанства последња три разреда основне школе

Уверење о положеном завршном испиту

Лекарско уверење за упис у средњу школу које одговара образовном профилу